Bezpečnost práceHavarijní plán, Bezpečnost práce, Monitoring – dokumentace o plnění prevence rizik, Požární ochrana

Doktorandi – Podmínky studia, Termíny, Nově vypsaná témata, Aktuální seznam doktorandů, Publikace doktorandů, Obhájené disertační práce, KVV, IGA, Bažantova konference doktorandů, Fórum pro studenty

GrantyPřehled interních, národních a mezinárodních grantových programů

Knihovna – ÚCHP (Časopisy, Databáze – publikace, citace, chemická referenční data, knihy, informace o výsledcích výzkumu), Open Access)

Odbory – ÚCHP (Výhody členství, Kolektivní smlouva)

Rezervace – Místnosti ÚCHP

THS – Technicko-hospodářská správa ÚCHP (Dokumenty THS, Čísla úkolů, Pracovní řád, Veřejné zakázky)